Instal.lacions

banner portes obertes

La nostra escola esta formada per tres edificis, un destinat a l’educació infantil (carrer Pau Casals), un altre a l’educació primària (carrer Sant Pere) i l’altre a l’educació secundària (carrer Sant Boi).

Cadascun d’aquests edificis disposa d’espais destinats a les diferents necessitats educatives de cada etapa.

Edifici d’infantil:

• Gimnàs: en aquest espai és on l'alumnat d’infantil treballen la psicomotricitat. També s’hi realitzen activitats extraescolars i de l’AMPA.

Installacions

• Menjador: en els baixos de l’edifici del carrer Pau Casals, s'hi troba el menjador.

instalacions menjador

Edifici de primària:

• Laboratori: l’escola disposa d’un laboratori completament equipat per realitzar experiències de ciències naturals. En aquest espai, l'alumnat de secundària realitza pràctiques per aprofundir en els conceptes treballats en les àrees de física, química, anatomia i ciències de la naturalesa.

instalacions laboratori

• Aula de música: espai destinat a la pràctica i audició musical. Equipada digitalment per a poder realitzar audicions i treballar els conceptes inicials de la música amb l’ajuda de la pissarra digital.

Edifici de secundària:

• Taller: per treballar les àrees de tecnologia i educació visual i plàstica l’escola gaudeix d’un ampli taller equipat amb les eines necessàries per a la realització dels diferents projectes d’electricitat, fusteria, pintura, etc.

instalacions taller

• Biblioteca: en aquest espai disposem d’un gran nombre de llibres de què l'alumnat pot disposar. En aquest espai es fomenta la lectura i també s’utilitza com a aula de reforç.

instalacions biblioteca

• Aula d’informàtica: equipada digitalment amb pissarra interactiva. En aquest espai l'alumnat millora les seves habilitats informàtiques.

instalacions informatica

• Sala d’audiovisuals: sala polivalent equipada digitalment per a la projecció de material audiovisual. En aquesta sala es realitzen moltes de les activitats de l’Ajuntament, projecció de documents audiovisuals, reunions, xerrades, etc.

instalacions audiovisulas

Els diferents espais de què disposem, els fa servir tot l'alumnat del centre, independentment de l’etapa educativa en què es trobin.

A més, totes les aules de secundària, les del cicle superior de primària i la de P5, estan equipades digitalment amb pissarra digital interactiva, canó projector, altaves i connexió a Internet.

Installacions8 

Tota l'escola disposa de xarxa Wifi protegida i restringida.


Logotipo Sanoma

instagram logo 5

Sites

ampa

rompoda

alcalacatering

jose duran

ajuntament

ajuntament

Arxiu Noticies