Departament d'atenció psicopedagògica

banner portes obertes

Departament d’atenció psicopedagogica

departamen atencio psicopeEl centre disposa d'un Departament d'Orientació Psicopedagògica, format per Alejandra Daniela Gutiérrez i Encarna Sánchez Berrocal per a I'assessorament a professors, pares i alumnes d'acord amb les necessitats detectades.

El D.O.P. de I'escola té com a finalitat oferir una resposta educativa adequada a tot l'alumnat.

Atèn especialment els alumnes amb necessitats educatives especifiques, sense oblidar l'atenció a la diversitat de tot l'alumnat.

Des del D.O.P. s'atèn els alumnes en les seves dificultats d'aprenentatge o personals i s'assessora les famílies en aquelles situacions escolars que requereixin d'una intervenció psicopedagògica.

Les funcions que desenvolupa al llarg del curs són les següents:

· Proves psicopedagògiques col·lectives als alumnes de 1r i 6è de primària, 4t i 1r d'ESO.

· Tractament d'alumnes amb necessitats específiques a tots els alumnes del centre que ho necessitin.

· Assessorament al professorat

· Orientació i xerrades als pares.

· Informes als pares.

· Relacions, informes i coordinacions quinzenals amb I'EAP, etc .

· Proves psicològiques individuals i col·lectives.

Els alumnes i les famílies que desitgin realitzar alguna consulta a aquest servei poden adreçar-se a la secretaria del Centre i sol·licitar hora d'entrevista.

Logotipo Sanoma

instagram logo 5

Sites

ampa

rompoda

alcalacatering

jose duran

ajuntament

ajuntament

Arxiu Noticies