El nostre centre ofereix escolarització en les tres primeres fases del desenvolupament acadèmic dels alumnes:

 

Oferta Educativa

Educació Infantil:

P3: de 3 a 4 anys

P4: de 4 a 5 anys

P5: de 5 a 6 anys

 

Eduacació primària

Cicle Inicial: de 6 a 8 anys

Cicle mitjà: de 8 a 10 anys

Cicle superior: de 10 a 12 anys

 

Educació secundària obligatòria (E.S.O.)

Oferta Educativa2

1r cicle: de 12 a 14 anys

2n cicle: de 14 a 16 anys