EQUIP DIRECTIU:
El director d’infantil i de primària, Vicenç Solera Sànchez
La cap d'estudis de primària, Marta Millán Salayet
El director de secundària, Jordi Cuadrado Tolosa
El cap d'estudis de secundària, Dídac Muñoz Garrido
L'administrador, Francesc Solera Sánchez

NIVELL: EDUCACIÓ INFANTILEquip Professional
Tutories d'educació infantil

- P3  Marta Ruiz Lara
- P4  Beatriz Lahoz Nieto
- P5  Nerea López RayoEspecialistes d'educació infantil

Coordinadora:  Nerea López Rayo 
Reforços: Alejandra Daniela Gutiérrez
Psicomotricitat: Carlos Flor Cebollero
Música: Anna Gabarró Serrano
Anglès: Anna Gabarró Serrano
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez 
Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez

NIVELL: EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutories d'educació primària

- 1r:  Marta Muñoz Alabart
- 2n: Alba Montaraz Blás 
- 3r:  Eva María García Cabrera 
- 4t:  Pilar Fajardo Corma
- 5è: Lidia Cortés Herrera 
- 6è: Josefa Martín Domínguez Especialistes d'educació primària 

Llengua anglesa: Marta Millán Salayet  i Judit Suàrez Obrero
Educació física: Karina Antolín Priotto i Lidia Cortés Herrera
Activitats complementàries: Francesc Solera Sànchez, Lidia Cortés Herrera i Anna Gabarró Serrano
Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez 
Música: Anna Gabarró Serrano
Professora de reforç curs 2021 – 2022: Judit Suàrez ObreroEquip Professional 2NIVELL: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tutories d'ESO

- 1r:  Cristina Gómez García
- 2n: Andrea Ufano Sànchez
- 3r:  Christopher Piñero Romero
- 4t:  Meritxell Guiles Liñán (en substitució temporal d'Alícia Magrans Chico)


Especialistes de la secundària

Coordinador informàtic: Dídac Muñoz Garrido
Activitats complementàries:Francesc Solera Sànchez i Jordi Cuadrado Tolosa 
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez
Educació física: Karina Antolin Priotto

 
VETLLADOR/ES: totes les etapes

Carlos Flor Cebollero
Maria Ángeles Quiles Hernández
Olga López González