EQUIP DIRECTIU:
El director d’infantil i de primària, Vicenç Solera Sànchez
La cap d'estudis de primària, Marta Millán Salayet
El director de secundària, Jordi Cuadrado Tolosa
El cap d'estudis de secundària, Vicenç Solera Sánchez
L'administrador, Vicenç Solera Melendres

NIVELL: EDUCACIÓ INFANTILEquip Professional
Tutories d'educació infantil
P-3: Nerea López Rayo
P-4: Carlos Flor Cebollero
P-5: Marta Ruiz Lara

Especialistes d'educació infantil
Reforços: Alejandra Daniela Gutiérrez
Psicomotricitat: Carlos Flor Cebollero
Música: Paloma Mora Núñez
Anglès: Beatriz La Hoz Nieto
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez i Encarna Sánchez Berrocal
Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez

NIVELL: EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutories d'educació primària
1r: Eva María García Cabrera
2n: Encarna García Baena
3r: Lidia Cortés Herrera
4t: Laura Gómez Vizuete
5è: Josefa Martín Domínguez
6è: Helena Vall Gener

Especialistes d'educació primària
Llengua anglesa: Marta Millán Salayet
Educació física: Karina Antolín Priotto i Lidia Cortés Herrera
Activitats complementàries: Evelina Valderrama Porcel i Helena Vall Gener
Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez i Encarna Sánchez Berrocal

Equip Professional 2NIVELL: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tutories d'ESO
1r: Andrea Ufano Sànchez
2n: Sara Elena Calvo López
3r: Alicia Magrans Chico
4t: Dídac Muñoz Garrido

Especialistes de la secundària
Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez
Activitats complementàries: Paloma Mora Núñez, Jordi Cuadrado Tolosa
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez i Encarna Sánchez Berrocal
Educació física: Karina Antolin Priotto