EQUIP DIRECTIU:

La directora de primària, Encarna Sánchez BerrocalcoleBNPB020610

La cap d'estudis de primària, Núria Augué Agramunt

El director de secundària, Jordi Cuadrado Tolosa

El cap d'estudis de secundària, Vicenç Solera Sánchez

L'administrador, Vicenç Solera Melendres


NIVELL: EDUCACIÓ INFANTIL

Tutories d'educació infantil

P-3: Carlos Flor Cebollero

P-4: Marta Ruiz Lara

P-5: Nerea Lopez Rayo

 

Especialistes d'educació infantil

Reforç i llengua anglesa: Alejandra Daniela Gutiérrez

Psicomotricitat: Yolanda Aparicio 

Gabinet psicopedagògic: Francesc Solera i Encarna Sánchez Berrocal

Coordinador informàticVicenç Solera Sánchez

 

NIVELL: EDUCACIÓ PRIMÀRIAprofes

Tutories d'educació primària

1r: Encarna García Baena

2n: Eva María García Cabrera

3r: Marta Millán Salayet

4t: Laura Gómez Vizuete

5è:Núria Augué Agramunt 

6è: Josefa Martín Domínguez

 

Especialistes d'educació primària

Llengua catalana: Núria Augué Agramunt

Llengua anglesa: Josefa Martín Rodríguez

Educació física: Karina Antolín Priotto i Yolanda Aparicio Garcia

Activitats complementàries: Mireia Climent Tovar i Helena Vall Gener

Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez

Religió i valors: Eva María García, Encarna García, Yolanda Aparicio

Gabinet psicopedagògic: Francesc Solera i Encarna Sánchez Berrocal

 

profes2NIVELL: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Tutories d'ESO

1r: Sara Elena Calvo López

2n: Andrea Ufano

3r: Dídac Muñoz Garrido

4t: Alicia Magrans Chico

 

Especialistes de la secundària

Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez

Activitats complementàries: Mireia Climent Tovar i Yolanda Aparicio

Gabinet psicopedagògic: Francesc Solera i Encarna Sánchez Berrocal

Educació física: Karina Antolin Priotto i Yolanda Aparicio

Vetllador/a: Laura Magán Requena