logo cole colorS'han elaborat les Bases per a l'atorgament d'ajuts de menjador escolar 2021-2022 del Baix Llobregat, així com els procediments per la convocatòria que es detallen a continuació:

Les famílies presentaran les sol·licituds i la documentació exigida en les bases dins del termini del 3 de maig al 22 de maig de 2021 i a la pàgina web del Consell estarà tota la informació per introduir la sol·licitud on-line, guies per complimentar el formulari, bases, formulari de consultes i telèfons de informació.

Les sol·licituds es podran presentar:

  • Telemàticament: Les sol·licituds s’hauran de sol·licitar telemàticament mitjançant la pàgina web del consell comarcal www.elbaixllobregat.cat, dins del termini establert.
  • En format paper: Els centres escolars facilitaran el model de sol·licitud en paper només a l’alumnat que no disposi de cap mitjà electrònic. Aquest model de sol·licitud s’haurà de retornat per les famílies al centre escolar dins del termini establert.

El ajuntaments donaran suport a les famílies en la tramitació de sol·licituds. S’encarregaran de l’actualització i mecanització de les sol·licituds presentades en format paper, i incorporaran la puntuació social dels expedients en el programa informàtic de gestió dels ajuts individuals de menjador (PIGAIM).

Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que considereu.

 

Guia per complimentar la sol·licitud

Preguntes freqüents