logo cole color
Amb data 11 de maig ja s'han publicat les llistes ordenades segons la puntuació obtinguda amb els criteris de baremació, de l'alumnat que ha fet la preinscripció per al curs 2022 - 23 al nostre centre educatiu. Podeu consultar el llistat a l'enllaç següent:
Els llistats amb l'alumnat admès i en llista d'espera serà publicat el proper 10 de juny de 2022